ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Turnus

 

Osobné údaje - dieťa

 

Osobné údaje - rodič

 

Informácie o prihlasovanom dieťati

 

Ceny, zľavy a podmienky

  • • účasť v 5-dňovom kempe CFM JA v dobe od 8:00 do 16:00 • 7x tréningová jednotka s kvalifikovanými trénermi • športové a pohybové aktivity, kolektívne hry, vychádzky a turistika • 5x obed • pitný režim a občerstvenie počas dňa • materiálno-technické zabezpečenie počas tréningov • zdravotnická služba • suvenír a diplom z kempu
 

Poznámky a dôležité informácie

  • >> OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA § 13 NARIADENIA EURÓPSKEJ ÚNIE Č. 679/2016 ("GDPR")
  • * takto označené pole je povinné!

 

Overenie